Trang chủ arrow Thực đơn hằng ngày arrow Gía xào nấm rơm
Sản phẩm
Thực đơn cho bệnh tiểu đường (23) Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA (26) Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý (14) Thực đơn bà mẹ mang thai ,cho con bú (28) Thực đơn cho em bé (8) Thực đơn cho bệnh phong thấp (13) Thực đơn cho bệnh dạ dày (8) Thực đơn với phẫu thuật (15) Thực đơn bồi bổ sức khỏe (36)

Tất cả sản phẩm


Tìm kiếm mở rộng
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
Mục tin RSS
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Cháo lươn nguyên con
Cháo lươn nguyên con
VND 40.000Cháo gạo lứt đảng sâm
Cháo gạo lứt đảng sâm
VND 40.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn hằng ngày arrow Gía xào nấm rơmGía xào nấm rơm


Giá cho mỗi loại (piece): VND 15.000


a. Vaät lieäu:
            - 500g giaù soáng
            - 200g naám
            - Heï, toûi
            - Gia vò
b. Quy trình:
Chuaån bò:
            - Gía choïn loaïi ngaén mình, thaân maäp, coïng giaù traéng, röûa saïch, ñeå raùo.
            - Naám rôm coù theå mua loaïi nôû, khoâng giaäp naùt, röûa vôùi nöôùc coù pha moät chuùt muoái, ñeå thaät raùo.
            - Heï röûa saïch, caét khuùc, toûi baêm nhoû.
 
Thöïc hieän:
          - Chaûo ñeå noùng, cho daàu aên vaøo, daàu soâi, cho toûi vaøo xaøo cho thôm.
            - Cho naám vaøo vaø xaøo löûa lôùn ( ñeå löûa nhoû naám rôm seõ bò ra nöôùc). Neâm nöôùc maém, muoái. Xaøo khoaûng 3 phuùt.
            - Cho giaù vaøo ñaûo nhanh, neâm laïi gia vò moät laàn nöõa, cho heï vaø moät ít toûi baêm vaøo ñaûo ñeàu. Xuùc ra ñóa. 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.

Sản phẩm bán chạy
Scroll Products
Cá chép chưng trà xanh
Cá chép chưng trà xanh
VND 125.000Bồ câu chưng câu kỷ nguyên con
Bồ câu chưng câu kỷ nguyên con
VND 150.000Lươn xào sả ớt
Lươn xào sả ớt
VND 45.500Baba tiềm thuốc và phụ liệu
Baba tiềm thuốc và phụ liệu
VND 450.000Gà ác tiềm tam thất
Gà ác tiềm tam thất
VND 80.000Sản phẩm mới
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000


Bình chọn
Ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi ?