Trang chủ arrow Thực đơn hằng ngày arrow Rau dền nấu thịt nạc heo
Sản phẩm
Thực đơn cho bệnh tiểu đường (23) Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA (26) Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý (14) Thực đơn bà mẹ mang thai ,cho con bú (28) Thực đơn cho em bé (8) Thực đơn cho bệnh phong thấp (13) Thực đơn cho bệnh dạ dày (8) Thực đơn với phẫu thuật (15) Thực đơn bồi bổ sức khỏe (36)

Tất cả sản phẩm


Tìm kiếm mở rộng
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
Mục tin RSS
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Thịt dê hầm táo
Thịt dê hầm táo
VND 60.000Bồ câu nguyên con chưng ý dĩ
Bồ câu nguyên con chưng ý dĩ
VND 150.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn hằng ngày arrow Rau dền nấu thịt nạc heoRau dền nấu thịt nạc heo


Giá cho mỗi loại (piece): VND 11.000


a. Vaät lieäu:
            - 70g thòt
            - 300g deàn
            - Gia vò
b. Quy trình:
Chuaån bò:
            - Thòt naïc say nhoû hoaëc caét nhoû.
            - Rau deàn röûa saïch .
Thöïc hieän:
            - Laáy nöôùc vöøa ñuû cho moät toâ canh, ñun soâi, cho thòt vaøo ñun, hôùt boït, neâm maém, muoái. Ñun soâi khoaûng 10 phuùt .
            - Canh soâi cho rau deàn vaøo naáu. Nöôùc canh soâi trôû laïi, trôû rau deàn trong noài cho chín ñeàu. Khoâng neân naáu laâu quaù, canh rau deàn naáu quaù kyõ khi aên deã bò soâi buïng.
            - Canh rau deàn aên noùng hay nguoäi ñeàu ngon. 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.

Sản phẩm bán chạy
Scroll Products
Gà ác ( 2 con ) hầm sinh địa
Gà ác ( 2 con ) hầm sinh địa
VND 120.000Cá chép chưng trà xanh
Cá chép chưng trà xanh
VND 125.000Thận heo hầm đậu
Thận heo hầm đậu
VND 40.000Óc heo tiềm thuốc
Óc heo tiềm thuốc
VND 50.000Cà rốt
Cà rốt
VND 7.500Sản phẩm mới
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000


Bình chọn
Ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi ?