Thực đưỡng DANIT
Công Ty TNHH Thực Phẩm - Dinh Dưỡng Quỳnh Anh
Địa chỉ:
Địa chỉ: 7-7A Nguyễn Nghiêm ( số cũ 19/7 Thoại Ngọc Hầu ), Phường Hoà Thạnh , Quận Tân Phú ( Gần UBND Quận )

Điện thoại: 0918135815